دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
 
رباتيك
نام نشريه: رباتيك
نوع نشريه: فصلنامه
ISSN: 2008-7144
زبان نشريه: انگليسي
مدير مسئول: دكتر هنرور
سردبير: دكتر غفاري
مدير اجرايي: ----------
علمي- پژوهشي: بله
فرمت: چاپي/ الكترونيكي
سال آغاز انتشار: Nov.2009
وب سايت: http://ijr.kntu.ac.ir

مشاركتي: خير
 
 
1396/06/12 تاریخ بروزرسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد