دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
 
Numerical Methods in Civil Engineering
عنوان نشريه: روشهاي عددي در مهندسي عمران
نوع نشريه: فصلنامه
ISSN: 2345-4296
زبان نشريه: انگليسي
مدير مسئول: دكتر صدرنژاد
سردبير: دكتر عسگريان
مدير اجرايي: -------------
علمي- پژوهشي: بله
فرمت: چاپي
سال آغاز انتشار:شهريور1393
وب سايت: http://nmce.kntu.ac.ir
مشاركتي: خير
 
1396/05/28 تاریخ بروزرسانی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد