مجله كنترل
نام نشريه: مجله كنترل
نوع نشريه: فصلنامه
ISSN: 2008-8345
زبان نشريه: فارسي
مدير مسئول: دكتر گودرزنيا
سردبير: دكتر خاكي صديق
مدير اجرايي: دكتر علياري شوره دلي
علمي- پژوهشي: بله
فرمت: چاپي/ الكترونيكي
سال آغاز انتشار:
وب سايت: http://joc.kntu.ac.ir
مشاركتي: انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق
 
 
 مجله كنترل، مجله‌اي علمي-پژوهشي و نمايه شده ISC است كه در برگيرنده تازه‌ترين نتايج تحقيقات نظري و كاربردي در علوم مختلف مرتبط با مهندسي كنترل و ابزاردقيق مي‌باشد. مقالات ارسالي به مجله كنترل مي بايست به زبان فارسي و داراي چكيده انگليسي باشند. از ميان مباحث مورد نظر اين مجله مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1)  مدلسازي، شناسايي، شبيه‌سازي، پيش بيني و پالايش عملكرد سيستمها.
2) تحليل و طراحي سيستمهاي كنترل پيشرفته از قبيل سيستمهاي كنترل خطي و غيرخطي، سيستمهاي كنترل تطبيقي، كنترل مقاوم و كنترل بهينه، سيستمهاي كنترل هوشمند، سيستمهاي كنترل تصادفي، سيستمهاي كنترل گسسته پيشامد و تركيبي، سيستمهاي ابعاد وسيع، سيستم هاي كنترل چند متغيره.
3)  مكاترونيك و رباتيك.
4)  ابزاردقيق و سيستمهاي تركيب داده و اطلاعات سنسوري.
5) اتوماسيون صنعتي از قبيل سيستمهاي كنترل گسترده، رابط انسان-ماشين، سيستمهاي ايمني و تشخيص خطا، تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل كسري، شناسايي و تشخيص عيب در سيستم ها، سيستم هاي كنترل پيچيده، سيستمهاي زمان حقيقي و سيستمهاي كنترل سوپروايزري.


كاربردهاي مورد علاقه مجله، وسيع بوده و مي تواند در برگيردنده موارد زير باشد:
1)      سيستمهاي هدايت و ناوبري.
2)      فرايندهاي صنعتي شامل فرايندهاي شيميايي و بيوتكنولوژي.
3)      توليد و توزيع نيروي برق.
4)      مهندسي محيط زيست و هواشناسي.
5)      سيستمهاي اقتصادي و مالي.
6)      سيستمهاي اطلاعاتي، مخابراتي و شبكه‌هاي صنعتي.
7)     مهندسي پزشكي.
 
 
از كليه پژوهشگران و كارشناسان فعال در زمينه هاي مرتبط با مهندسي كنترل و ابزاردقيق دعوت به عمل مي‌آيد تا مقالات و نتايج آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي خود را در سايت مجله كنترل به آدرس http://www.joc-isice.ir بارگذاري نمايند.
 
پروفسور علي خاكي صديق                                             دكتر مهدي علياري شوره دلي
سر دبير مجله كنترل                                                     مدير اجرايي مجله كنترل
 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/09/12
تعداد بازدید:
3032
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.